PANORAMA VAN DE ZORG


PERSPECTIEVEN OP DE PATIENT JOURNEY

Die ene patiënt...

Door Hester Oldenburg, Oncologisch chirurg, Antoni van Leeuwenhoek

Mijn Patient Journey

Impressies van de zorg, vanuit het patiëntenperspectief

The whole system in the room

Het hele 'zorgsysteem' in één kamer