Summary

Panorama van de Zorg 2018


Patiëntervaringen stonden centraal tijdens het Panorama van de Zorg op 3 oktober 2018 in Utrecht. Tijdens het Panorama, een initiatief van MSD en de Blommestein Groep, kwamen alle stakeholders uit de zorg bij elkaar. Van verzekeraar tot ziekenhuisbestuur, van huisarts tot patiënt en medisch specialist: ‘the whole system in a room’.

De patiënt aan tafel

Tijdens de levendige discussies kwamen allerlei punten ter sprake die de zorg beter en meer patiëntgericht kunnen maken. Actie is nodig op alle fronten, zo bleek: een efficiëntere logistiek in het ziekenhuis, meer aandacht en snelle contactmomenten met de patiënt, veel meer samenwerking tussen 1e en 2e lijn, betere uitkomstindicatoren zodat patiënten echt kunnen kiezen en de patiënt aan tafel zetten bij zowel zorginstellingen als politiek en beleid. Echte patiëntbetrokkenheid gaat de zorg beter èn goedkoper maken, zo is de overtuiging. De uitslag van een poll die tijdens het Panorama van de Zorg werd gehouden was duidelijk: 79% denkt dat de zorg goedkoper wordt als de patiënt het meer voor het zeggen krijgt.

Life journey

Een aantal ervaringsdeskundige patiënten gaven hun perspectief op de zorg. Wat daar onder meer duidelijk uit werd, is dat dè patiënt niet bestaat en dat hij of zij bovendien veel meer is dan een patiënt. Want ook moeder of vader, zoon of dochter, partner, vriend(in), professional… De reis van een patiënt begint dan ook niet in het ziekenhuis en zelfs niet bij de huisarts, want gezondheid wordt sterk bepaald door leefstijl. In dit kader spraken de aanwezigen dan ook liever over een life journey in plaats van een patient journey. Aandacht voor de life journey betekent ook een sterkere rol voor de burger, want die is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. Zorgaanbieders spelen daarin wel een rol, door goede informatie te geven en ondersteuningsmiddelen te bieden die mensen helpen om gezond te leven.

Niet zo lief zijn

Zorgaanbieders zullen veel meer moeten samenwerken om de zorg te verbeteren voor de patiënt, zo was een conclusie. Daar is nog heel veel te winnen. Felix van der Wissel, huisarts en oprichter Huisartsen Oranjekliniek Vathorst: “We zijn in de zorg te lief voor elkaar. Er worden nog teveel slechte prestaties geleverd en bestuurders houden elkaar de hand boven het hoofd.” Er spelen allerlei belangen waarin de patiënt niet centraal staat, stelden de aanwezigen. En die een verandering in de zorg tegenhouden. Peter van Barneveld, voormalig bestuursvoorzitter Spaarne Gasthuis, deed daarom een oproep aan alle aanwezige zorgbestuurders: “Jullie kunnen hier allemaal morgen aan afdeling aanwijzen die niet deugt. Sluit die! En neem het risico dat je eruit gegooid wordt. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet.”