VOORWOORD


Panorama van de Zorg

‘The whole system in a room’: tijdens het Panorama van de Zorg voeren stakeholders uit de zorg een levendig debat. Ziekenhuisbestuurders, nieuwe toetreders, verzekeraars en bovenal patiënten gaan met elkaar in gesprek over verschillende perspectieven op de patient journey.


“De zorg kantelt van het perspectief van de medisch specialist naar het perspectief van de patiënt,” zegt Kaja Natland, managing director van MSD Nederland, in haar welkomstwoord. Michel Rudolphie, voormalig directeur-bestuurder KWF Kankerbestrijding en gespreksleider van deze vierde editie van het Panorama van de Zorg vult aan: “De patiënt centraal: daar kan niemand tegen zijn. Ik heb een bestuurder eens cynisch horen zeggen dat we de patiënt centraal stellen omdat we er dan makkelijk omheen kunnen lopen. Je kunt de term op verschillende manieren uitleggen. Maar wat betekent het precies? We gaan hier geen definitie vaststellen. We gaan wel met elkaar de dialoog aan over patient journeys. Ik zou die dialoog graag vanuit twee vragen voeren: wat kunt u zelf vanuit uw positie doen om de patient journey te verbeteren en op welke manier kunt u andere stakeholders daarbij betrekken?”